vật tư in ấn

thiết bị máy móc

HÓA CHẤT

thông tin liên hệ
Bà Nguyễn Thị Quý
Giám Đốc
0987 176 837 - (0222) 3670279

Bà Nguyễn Thị Diễn
- 0979 845 680

Khuôn in

Khuôn nhôm
Khuôn nhôm
Khuôn nhôm
Khuôn nhôm
Khuôn sắt, khuôn thép
Khuôn sắt, khuôn thép