vật tư in ấn

thiết bị máy móc

HÓA CHẤT

thông tin liên hệ
Bà Nguyễn Thị Quý
Giám Đốc
0987 176 837 - (0222) 3670279

Bà Nguyễn Thị Diễn
- 0979 845 680

Lưới in

Lưới lụa
Lưới lụa
Lưới 40-45 mắt
Lưới 40-45 mắt